Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla

1. Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela roku liturgicznego i święto patronalne Akcji Katolickiej oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

„Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata to ostatnia z niedziel przed Adwentem, kończy rok liturgiczny. Ten „koniec” wybrzmiewa nie tylko w eschatologicznej tematyce: przypowieści o Sądzie Ostatecznym (EWANGELIA), zapowiedzianym zresztą przez proroka Ezechiela (PIERWSZE CZYTANIE).

Bardziej zdumiewa i zachwyca mniej dostrzegalny aspekt: Liturgia Słowa uwypukla zakończenie misji Chrystusa: misji, którą On, Syn Boży, rozpoczął w chwili Wcielenia, przyjęcia ludzkiej kondycji. Misji, której punkt kulminacyjny to śmierć i zmartwychwstanie. W powszechnym przekonaniu po wniebowstąpieniu Chrystus po prostu znika w niebiosach, choć jest obecny w sakramentach. Święty Paweł (DRUGIE CZYTANIE) opisuje ze szczegółami, jak będzie wyglądał koniec: zakończenie misji Pana.

Nazwa uroczystości koncentruje się na Jezusie Królu. Tak, potrzeba, ażeby królował. Ale Słowo Boże pospiesza z wyjaśnieniem natury tego królowania: Bóg jest pasterzem, bliskim człowiekowi, czujnym i czuwającym, który ma moc osądzić, oddzielić w nas zło od dobra”.

2. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent, czas liturgicznego, radosnego oczekiwania na przyjście Pana na końcu czasów i w tajemnicy świąt Bożego Narodzenia. 

3.  Decyzją Rządu Francuskiego w całym kraju wprowadzono ponownie na okres czterech tygodni „confinement”. Wobec powyższej decyzji nie możemy publicznie sprawować i przeżywać liturgii Eucharystii jak również innych sakramentów. Dlatego gorąco zachęcam aby za pomocą środków społecznego przekazu przeżywać w swoich domach coniedzielną liturgię Mszy Świętej. 

Jeśli chodzi o naszą parafię:

-  kościół będzie otwarty w każdy dzień od 9:00 do 18:00. dla prywatnej potrzeby wiernych. Od godz.:16:00 do 18:00 codziennie będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. Zapraszamy na chwilę adoracji. 

- każdego dnia podczas adoracji księża będą do dyspozycji w posłudze sakramentu pokuty i pojednania. 

- katecheza będzie kontynuowana drogą elektroniczną

- za pomocą aplikacji „zoom” istnieje możliwość uczestniczenia w spotkaniach grupy biblijnej, które prowadzone będą w każdy wtorek o godz.: 20:00, oraz modlitwie różańcowej w każdy piątek o godz.: 20:00.

- istnieje również możliwość włączenia się w parafialne dzieło „SOS Tirnité”, które pomaga osobom chorym i samotnym. Wszystkie dane kontaktowe znajdują się w biuletynie parafialnym oraz na stronie internetowej. 

- by móc otrzymywać na bieżąco aktualności parafialne można skorzystać z aplikacji parafialnej „Newsletters”, www.lyontrinite.com

Dziekujemy za wspieranie naszej parafii w czasie kwarantanny

Wprawdzie wszyscy parafianie są w kwarantannie, ale to przecież nie znaczy, że parafia przestała działać! Jesteśmy razem pomimo izolacji. Dzwońcie do siebie nawzajem. Możecie wesprzeć naszą misję poprzez wpłacenie określonej kwoty na diecezjalnej stronie internetowej. To proste, praktyczne i bezpieczne oraz pozwala przyczynić się do wsparcia parafii Świętej Trójcy.

  • przez Internet – za pośrednictwem strony: https://www.donnons-lyon.catholique.fr/quetes-et-ceremonies
  • przez system SMS – wysyłając DON pod numer 07 57 91 74 72 z telefonu komórkowego. W odpowiedzi otrzymacie wiadomość SMS z odpowiednim linkiem. Dziękujemy!
  • Przez aplikację La quête

Nasz profil na Facebooku!

  Życzymy wszystkim dobrej niedzieli !

Film o naszej parafii 

 

LICZY SIĘ KAŻDY GEST

Pan Bóg jest bardzo hojny dla nas, dziękujemy mu za Was i Wasze wsparcie, które pozwala nam rozwijać działalność naszej parafii.