Zgodnie z wytycznymi biskupa Lyonu z piątku, w związku z zagrożeniem wirusem w najbliższym czasie anulowane są wspólnotowe celebracje, spotkania wszystkich grup działających przy parafii, w tym katechezy dla dzieci. Biskup zachęca też do odmawiania każdego dnia 3 razy modlitwy „Zdrowaś Maryjo” w intencji ustania epidemii, za chorych i służbę zdrowia.

Komunikat biskupa diecezji Lyon z zeszłego tygodnia:

Drodzy diecezjanie, każdy z Was jest zobowiązany zrobić wszystko, by nie przyczynić się do rozpowszechnienia koronawirusa (Covid-19). Wzywam katolików do dawania przykładu i dokładnego podążania za wskazaniami władz publicznych. Jeśli chodzi o nasze zgromadzenia eucharystyczne, w celu uniknięcia ryzyka zakażenia proszę, aby:

- znak pokoju był przekazywany w postaci przyjaznego pozdrowienia bez żadnego kontaktu fizycznego,

- Komunia św. była przyjmowana „na rękę” (nie do ust),

- nie udzielać wiernym Komunii św. pod postacią Krwi Chrystusa.

Te środki zapobiegawcze będą zniesione, gdy zniknie ryzyko zakażenia. Z braterskimi pozdrowieniami,

Abp Michel Dubost

Administrator apostolski diecezji Lyon

W związku z epidemią anulujemy rekolekcje parafialne w opactwie Siloe.

Uruchamiamy projekt SOS TRINITE, który ma służyć pomocy ludziom starszym, ubogim, chorym, samotnym i potrzebującym. Chodzi o aktywną pomoc doraźną tym, którzy z różnych przyczyn są najbardziej dotknięci przez obecną sytuację: regularny kontakt telefoniczny, wiadomości, dostarczanie przesyłek i pomoc wobec tych, którzy są w potrzebie. W kancelarii lub pod numerem telefonu 04.78.74.47.57 można zostawić swoje dane kontaktowe.

Zachęcamy do złożenia do koszyka przed ołtarzem ofiary dla ubogich. Mile widziane produkty żywnościowe, ciastka, herbata, płatki śniadaniowe, mleko, produkty z długą datą przydatności do spożycia.

Bieżące informacje i ewentualne komunikaty dotyczące funkcjonowania parafii w najbliższym czasie można znaleźć na facebookowym profilu naszej parafii („Parafia polska w Lyonie”).

Życzymy wszystkim dobrej niedzieli ! 

LICZY SIĘ KAŻDY GEST

Pan Bóg jest bardzo hojny dla nas, dziękujemy mu za Was i Wasze wsparcie, które pozwala nam rozwijać działalność naszej parafii.