Ożyje serce szukających Boga (Ps 69) Wakacje Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo tłumacząc to wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w…
Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie! Wakacje Dziś pierwsza lipcowa niedziela. Trwają wakacje, ale nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie. Dbając o ciało, zadbajmy także o naszego ducha. Zadbajmy, aby nasza…
Bóg jest miłością (1 J 4, 8. 16) I Komunia Święta Komunia jest szczególnym przeżyciem religijnym i jednym z najważniejszych w życiu chrześcijanina. W dniu Pierwszej Komunii dziękujemy i gratulujemy rodzicom i dzieciom, które tego dnia po raz pierwszy przyjęły do swoich serc Pana Jezusa i życzymy wielu łask Bożych na każdy dzień. Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła W…
Bóg jest miłością (1 J 4, 8. 16) Boże Ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało jest jednym z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Wyrosła z adoracyjnego kierunku pobożności eucharystycznej rozwijającej się na Zachodzie od przełomu XI i XII w. Jest to święto całego Kościoła, który powstaje i gromadzi się…
Bóg jest miłością (1 J 4, 8. 16) Uroczystość Trójcy Świętej Bóg jest w trzech Osobach, ale nie oznacza to, że mamy trzech bogów. W Kościele katolickim obchodzimy dziś uroczystość Trójcy Świętej. Ta największa tajemnica chrześcijańskiej wiary jest zaproszeniem do otwarcia na Boga, który jest zupełnie inny, niż człowiek sobie wyobraża. > Zrozumieć tajemnicę Trójcy Świętej Nowym ołtarz w naszej…
Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy (J 16, 12-13). Przyjdź Duchu Śwęty Przyjdź Duchu Śwęty,Przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie.Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę.Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność.Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę.Przemień naszą gorycz w słodycz Twej łaski.Przemień mrok…
Głoście radosną nowinę, niech będzie słyszana, po krańce ziemi rozpowiadajcie, że Pan wyzwolił swój naród. Alleluja. (Iz 48, 20) Okres wielkanocny, który przeżywamy, to szczególny czas świętowania zwycięstwa Jezusa Chrystusa nad śmiercią. Czas świętowania zwycięstwa Jezusa nad grzechem, złem i śmiercią, jest również oczekiwaniem na przyjście Nowego Pocieszyciela, czyli Ducha Świętego, który poprzez swoje dary odnawia wspólnotę Kościoła. Duch Święty…
„Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. Nabożeństwo Majowe Maj – dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku – to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. W Polsce żywa jest tradycja gromadzenia się wieczorami w kościołach,…
Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Pielgrzymka na Fourvière Dziś 8 maja odbędzie się Polonijna Pielgrzymka na Fourviere, gdzie zostanie odprawiona Msza Św. o godz. 15.00 pod przewodnictwem Ks. Rektora Bogusława Brzysia. Nie będzie…
„A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje!” (J 21, 15). Nabożeństwo Majowe Maj – dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku – to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. W Polsce żywa jest tradycja gromadzenia…
Jezu, ufam Tobie "Córko, kiedy przystępujesz do spowiedzi świętej, do tego źródła miłosierdzia Mojego, zawsze spływa na twoją duszę Moja krew i woda, która wyszła z serca Mojego, i uszlachetnia twą duszę. Za każdym razem, jak się zbliżasz do spowiedzi świętej, zanurzaj się cała w Moim miłosierdziu z wielką ufnością, abym mógł zlać na duszę twoją hojność swej łaski. Kiedy…
Chrystus zmartwychwstał! Alleluja! Miejcie odwagę otworzyć Wasze serca dla Jezusa.Niech czas paschalny napełni Was nadzieją i radością. Czerpmy razem nowe siły w Panu, abyśmy odrodzeni przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie mogli świadczyć o żywym Chrystusie. „Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim w weselmy”. Pełni radości i wesela stajemy wokół Chrystusowego ołtarza, by świętować w liturgii Jego…
„Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię…
Nikt cię nie potępił? Jezus nikogo nie potępia, ale daje kolejną szansę, obdarza przebaczeniem i miłosierdziem wszystkich tych, którzy skruszonym sercem proszą Go o przebaczenie. Dzisiaj Chrystus przypomina nam, czym jest prawdziwe miłosierdzie, które łączy się z wyrzeczeniem. Bóg patrzy na ludzkie serce i nasze intencje – nie na ludzki grzech. Dla Niego nie jest najważniejszy grzech, ale otwartość człowieka…
„A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a…
„Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. (1 Kor 10, 12). Pomoc dla Ukrainy Bardzo serdecznie dziękuję za włączenie się w pomoc dla Ukrainy, za wszystkie przyniesione dary. Szczególnie wyrazy wdzięczności kieruję w stronę tych, którzy poświęcili wiele godzin, aby wszystko posegregować i spakować. Dary są przewożone do Caritasu rzeszowskiego, gdzie zostają rozdzielane: część zostanie…
„Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone w podobne do swego chwalebnego ciała tą mocą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować. Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię – radości i chwało moja! – tak trwajcie mocno w Panu, umiłowani!” (Flp 3, 20-21). Pomoc dla Ukrainy…
„Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia” (Rz 10, 9-10). Pomoc dla Ukrainy Bardzo serdecznie dziękuję za włączenie się w pomoc, za wszystkie przyniesione dary. Szczególnie wyrazy wdzięczności kieruję w…
VI Niedziela Zwykła „Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie” (Łk 6, 22-23). 1. W najbliższą sobotę i niedzielę 19 i 20 lutego będziemy przeżywać w…
V Niedziela Zwykła „Szymon odpowiedział: "Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci". Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać”. (Łk 5, 5-6). 1. W najbliższy wtorek 9 lutego w l`Espace Saint-Ignace odbędzie się projekcja filmu w reżyserii Krzysztofa Zanussiego pt.: „Ether”. 2. W piątek 11 lutego …
Epifania Objawienie Pańskie, Epifania zwyczajowo określane jako Trzech Króli – święto mające uczcić objawienie się Boga człowiekowi w historii człowieka, a także sprawienie rozumowego poznania Boga. Symbolami święta jest historia opisana w Ewangelii Mateusza, według której Mędrcy ze Wschodu przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon Jezusowi. Symboliczne dary Trzech Króli były wyrazem wiary w Chrystusa prawdziwego człowieka (mirra), prawdziwego Boga…
Boże Narodzenie Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. (Łk 2,10-11) Cieszymy się, bo narodził się Zbawiciel! On jest dla nas źródłem radości. Niech Bóg obdarzy nas łaską otwarcia serc na przyjęcie wspaniałego Daru. Niech każdego człowieka dotknie radość pasterzy, radość Ewangelii, Dobrej Nowiny, przyjęcia…
IV niedziela Adwentu 1. Spowiedź Adwentowa Nawrócenie oznacza szukanie z naszej strony przebaczenia i mocy Bożej w Sakramencie Pojednania i w ten sposób stałe rozpoczynanie od nowa, codzienne posuwanie się naprzód. Jest to radość przebaczenia Boga poprzez jego kapłanów, kiedy na nieszczęście obraziło się Jego nieskończoną miłość i ze skruchą powraca się w Jego ojcowskie ramiona. (św. Jan Paweł II). …
III niedziela Adwentu 1.„Bracia: Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech wasza łagodność będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie…
II niedziela Adwentu 1. Dwa tysiące lat temu nad Jordanem, Jan Chrzciciel wołał: „Przygotujcie drogę Panu…”, w ten sposób zapowiadał nadejście Mesjasza. I stało się coś niezwykłego, wielu ludzi zmieniło swoje życie tylko dlatego, że chcieli być blisko Boga, chcieli doświadczyć Jego obecności wtedy, kiedy miał przyjść.Przychodzimy na Eucharystię, do źródła Bożej łaski, aby usłyszeć wołanie: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie…
I niedziela Adwentu 1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas świętego i radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia i na Paruzję Chrystusa przy końcu ludzkich dziejów. Nowy Rok liturgiczny, który zaczynamy, to także nowy, kolejny etap naszej osobistej historii zbawienia. Mijają dni, miesiące, lata. Który to już adwent w naszym życiu? Czy przez owo cykliczne, coroczne uobecnianie tamtego historycznego Adwentu nasze…
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata „Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”. (J 18,37). 1.Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela roku liturgicznego i święto patronalne…
33 niedziela zwykła „Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje”. (Ps 16). 1. Dzisiaj w naszej parafii, uroczystą Eucharystią sprawowaną w intencji Ojczyzny, chcemy uczcić Święto Niepodległości. 11 listopada w 1918 roku został podpisany rozejm w Compiegne, który oficjalnie zakończył I wojnę…
32 niedziela zwykła „Zaprawdę powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”. (Mk 12,44.) 1. W najbliższy czwartek 11.11., rocznica odzyskania niepodległości. Uroczysta Msza Święta w intencji ojczyzny będzie miała miejsce w przyszłą niedzielę 14.11.,…
31 niedziela zwykła "Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą". Drugie jest to: "Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego". 1. Jutro obchodzić będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej,…
30 niedziela zwykła Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzimy: w czwartek 28 X święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 1. Msza Święta w intencji Ojczyzny z okazji kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości będzie miała w naszej parafii 14. 11., o godz.: 11:30.…
29 niedziela zwykła Jawicie się jako źródło światła w świecie, trzymając się mocno Słowa Życia. 1. Msza Święta w intencji Ojczyzny z okazji kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości będzie miała w naszej parafii 14. 11., o godz.: 11:30. 2. Coroczna pielgrzymka Wspólnot Polonijnych do bazyliki na Fourviere będzie miała miejsce 08. 05. 2022r. 3. Uroczystość Pierwszej Komunii w naszej parafii będzie…
28 niedziela zwykła Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: "Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?" (Mk 10, 17). 1. Obchodzimy dzisiaj XXI Dzień Papieski. W tym roku hasłem Dnia Papieskiego są, cytowane często przez Św. Jana Pawła II, ewangelijne słowa - " Nie lękajcie się!”.…
27 niedziela zwykła Szczęśliwy człowiek, który służy Panu i chodzi Jego drogami. Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. (Ps 128) 1. Trwają zapisy na katechezę, która będzie odbywać się w niedzielę przed Mszą Świętą o godzinie 10:30 w salkach parafialnych. Zapisów można dokonywać również drogą mail. 2. W tym tygodniu rozpoczęliśmy październik – miesiąc…
26 niedziela zwykła „Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody." (Mk 9, 40). 1. Trwają zapisy na katechezę, która będzie odbywać się w niedzielę przed Mszą Świętą o godzinie 10:30 w salkach parafialnych. Zapisów można dokonywać również drogą mail. 2. W tym tygodniu rozpoczniemy październik – miesiąc modlitwy…
25 niedziela zwykła "Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich". Mk 9, 35. 1. Trwają zapisy na katechezę, która będzie odbywać się w niedzielę przed Mszą Świętą o godzinie 10:30 w salkach parafialnych. Zapisów można dokonywać również drogą mail. 2. W przyszłą niedzielę – 26 września będziemy obchodzić Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. 3.…
24 niedziela zwykła Jeśli kto chce pójść za Mną... W każdą niedzielę wybieramy się w podróż za Panem, gdzie podczas Eucharystii będziemy uczestnikami Jego życia, śmierci i chwalebnego zmartwychpowstania. Czy jesteśmy gotowi do pójścia za Panem, który proponuje nam dzisiaj niezwykłą podróż, która kończy się ofertą zbawienia? 1. Od dzisiaj rozpoczynają się zapisy na katechezę, która będzie odbywać się w…
14 niedziela zwykła Misją proroka nie jest nawracanie tysięcy, ale wierność w głoszeniu Słowa. Nawet za cenę odrzucenia. Mamy misję.Każdy nasz krok to krok po doskonałość, po świętość. I to nie tylko dla nas, ale dla wszystkich wokół. Dla każdego, kogo spotykamy na swojej drodze. Im bardziej jest to trudne, im więcej ludzi o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach, tym…
13 niedziela zwykła W każdą niedzielę wybieramy się w podróż za Panem, gdzie podczas Eucharystii będziemy uczestnikami Jego życia, śmierci i chwalebnego zmartwychpowstania. Czy jesteśmy gotowi do pójścia za Panem, który proponuje nam dzisiaj niezwykłą podróż, która kończy się ofertą zbawienia? Aby pójść za Jezusem Chrystusem, musimy tak jak Jair, z dzisiejszej Ewangelii zawierzyć mu do końca i uwierzyć w…
12 niedziela zwykła Podczas życiowych burz Bóg jest w jednej łodzi z nami. Nie śpi. W liturgii w tym tygodniu: - w poniedziałek wspomnienie. św. Alojzego Gonzagi, we czwartek Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. NewPastoral, grupy domowe Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w parafialne grupy domowe. Za pomocą aplikacji „zoom” istnieje możliwość uczestniczenia w spotkaniach grupy biblijnej, które prowadzone będą…
11 niedziela zwykła "W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć." Historia zbawienia toczy się wśród drzew. Od drzewa życia, poprzez drzewo poznania dobra i zła, aż do Drzewa Krzyża. A i historia drzewa – od nasiona po dorodny okaz – wiele obrazuje. Tak wyrażano nadzieję na przyjście Mesjasza, Odrośli Dawida. Taka jest logika wiary: z…
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Życie duchowe potrzebuje milczenia i wewnętrznej bliskości z Chrystusem, aby mogło się rozwijać. Jezus nie jest już obecny wśród ludzi w taki sposób jak wówczas, gdy chodził drogami Palestyny. Po zmartwychwstaniu ukazał się niewiastom i uczniom w swoim ciele uwielbionym. Potem zaprowadził apostołów „ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich [...], rozstał się z…
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej Zadziwienie nad tajemnicą Boga prowadzi do zadziwienia nad tajemnicą człowieka. Poznanie misterium Boga staje się sposobem rozumienia samego człowieka. Rozumienia nie tylko teoretycznego, ale takiego, które pozwala żyć godnie i pięknie w tym czasie, który został nam dany. Im bliżej jesteśmy Boga, tym bliżej jesteśmy drugiego człowieka i jego człowieczeństwa. Bliskość Boga ujawnia się także w tej…
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę: "Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie" (J 15, 26). W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem…
Podobni Bogu „Naszym przeznaczeniem jest świętość, czyli podobieństwo do Boga. My oczywiście wymyślamy sobie inne przeznaczenia, albo wierzymy w inne przeznaczenia, ale przeznaczenie jest tylko to jedno - świętość. Cechą tego przeznaczenia jest to, że można od niego uciec, bo świętość z natury swojej wymaga wolnej i nieprzymuszonej decyzji. Kto odrzuci to jedyne przeznaczenie stanie się człowiekiem zagubionym na całą…
Tak jak On sam nas umiłował Miłość to nadprzyrodzony dar Boga dla człowieka. Bez Boga nie jesteśmy wstanie pojąć czym jest miłość, każdy z nas jest powołany do miłości. Chrześcijańska świętość ma swoje odzwierciedlenie w Bożej Miłości. Nie możemy się zbawić i osiągnąć świętość sami, potrzebujemy innych ludzi, którzy nam w tym pomogą. Bóg zachęca nas dzisiaj, abyśmy miłowali naszych…
Msza św. w intencji Polonii i Polaków za granicą Celebrując dziś Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski dziękujemy za uczestnictwo we Mszy świętej w intencji Ojczyzny, Polonii i Polaków za granicą z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Królowo Polski - módl się za nami! Inauguracja Tryptyku Trójcy Świętej 2021 W święto Trójcy Świętej zainaugurujemy nasz wielki projekt parafialny. Niedziela, 30…
Msza św. w intencji Polonii i Polaków za granicą Celebrując Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski zapraszamy serdecznie do uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę 2 maja o godz. 11.30, w intencji Ojczyzny, Polonii i Polaków za granicą z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Królowo Polski - módl się za nami! Inauguracja Tryptyku Trójcy Świętej 2021 W święto Trójcy Świętej…
W związku z sytuacją epidemiczną przypominamy i apelujemy o sumienne przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego : należy nosić maseczki zakrywające usta i nos, dokonywać dezynfekcji rąk i zachowywać dystans metra między sobą, komunia wiernych na rękę, brak chóru. Prosimy was, abyście dołożyli wszelkich starań, aby przestrzegać tych zasad. Nasza parafia jest przedmiotem postępowania w tej sprawie i jesteśmy pod nadzorem prefektury.…
Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy na godz. 15.00 do celebracji Godziny Miłosierdzia. Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna Kowalska. Chrystus powiedział do niej: „Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników”. W…
Chrystus zmartwychwstał! Alleluja! Miejcie odwagę otworzyć Wasze serca dla Jezusa.Niech czas paschalny napełni Was nadzieją i radością. Czerpmy razem nowe siły w Panu, abyśmy odrodzeni przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie mogli świadczyć o żywym Chrystusie. ks. Łukasz Skawiński i ks. Jan Cetnar Niedziela Zmartwychwstania „Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim w weselmy”. Pełni radości i wesela…
Niedziela Palmowa Niedziela Palmowa – jest pamiątką wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Jezus wjechał do tego miasta, tylko po to, aby dokonać paschalnego misterium. Tylko Chrystus jest naszym zbawieniem, w Nim jest życie i zmartwychwstanie. Tylko ten dostąpi zbawienia, „kto pójdzie za Nim” na serio – zaufa Jemu bezgranicznie, „bo godny zaufania jest Ten, który dał obietnicę”. Wjedźmy razem z Jezusem…
III Niedziela Wielkiego Postu Okres Wielkiego Postu, to czas pokuty i odnowy wewnętrznej. Jest to święty czas, który wzywa nas do oderwania się od rzeczy ziemskich, a kieruje nasz wzrok ku rzeczom Boskim - nadprzyrodzonym. Dziś jest czas, by obudzić naszą wiarę… Wielki Post, to czas by przyjrzeć się naszemu życiu. To również czas, aby postawić sobie pytania i szczerze…
II Niedziela Wielkiego Postu W dzisiejszą niedzielę zwaną Ad Gentes (Do Narodów) obchodzimy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z misjonarzami głoszącymi Ewangelię na całym świecie. W poniedziałek 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 4 marca święto św. Kazimierza Królewicza. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Nabożeństwa Drogi krzyżowej w każdy piątek o 15:00 po…
VI Niedziela Zwykła Grzech zatruwa ludzkie życie. Chociaż pozornie wydaje się atrakcyjny, to jednak w konsekwencji powoduje, że w człowieku rodzi się poczucie, że zostało się oszukanym i jest się „nieczystym”. Czasem to wołanie „nieczysty!” głoszą na dachach ci, którzy sami wcześniej namawiali do grzechu i ukazywali swoim zachowaniem, sens jego atrakcyjności. Liturgia Słowa chce dzisiaj powiedzieć nam, że nie…
V Niedziela Zwykła Chcę z serca podziękować wszystkim tym, którzy odpowiedzieli na apel biskupów francuskich w związku z projektem nowelizacji prawa bioetycznego. Ustawa ta wiązała się z poważnymi zagrożeniami dla naszego społeczeństwa, przez naruszenie porządku pochodzenia ludzkiego, przez fakt eksperymentowania na embrionach ludzkich. Szczęśliwie póki co projekty proponowanych ustaw zostały odrzucone. W sobotę dzień modlitw w intencji Kościoła, Ojca Świętego…
Trzecia Niedziela Zwykła Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Słowa Bożego „Ustanawiam zatem – pisze Franciszek Liście Apostolskim w formie Motu Proprio «Aperuit illis» trzecią niedzielę zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu słowa Bożego. Ta Niedziela Słowa Bożego staje się odpowiednim momentem tego okresu roku, w którym jesteśmy wezwani do wzmocnienia więzi z wyznawcami judaizmu oraz do modlitwy o…
Druga Niedziela Zwykła W poniedziałek rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wpatrując się w Chrystusa, który modląc się za Kościół modlił się przede wszystkim o jedność chrześcijan, Kościół podejmuje różnego rodzaju wysiłki w kierunku zjednoczenia tych, którzy wierzą w tego samego Chrystusa. Od czasu Soboru Watykańskiego II głównym drogowskazem w naszych spotkaniach z chrześcijanami, którzy nie należą do Kościoła…
Niedziela Chrztu Pańskiego Przeżywamy dziś Niedzielę Chrztu Pańskiego. Dzisiejsze święto jest wspomnieniem chrztu Pana Jezusa w Jordanie, w czasie którego Bóg Ojciec objawił ludzkości, kim jest Jezus z Nazaretu. Gromadzimy się w świątyniach, żeby wyznać, iż Jezus jest umiłowanym Synem Boga i prawdziwym Barankiem, który gładzi grzechy świata. Msze Święte wg porządku niedzielnego: 8:30; 10:00; 11:30 (pl) i 18:00. Ze…
Objawienie Pańskie: Bóg, który daje się poznać W Magach, którzy przybyli do Betlejem aby spotkać Jezusa, Kościół widzi siebie, świat pogański, całą rodzinę ludzką, wśród której zjawił się Chrystus, a która w swoich przedstawicielach przychodzi z krańców świata złożyć Mu pokłon Msze Święte wg porządku niedzielnego: 8:30; 10:00; 11:30 (pl) i 18:00. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Parafianom za przygotowanie dekoracji…
Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa Przeżywamy dzisiaj święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie za nasze rodziny, aby stawały się coraz bardziej na wzór Świętej Rodziny i prośmy o nowe i święte rodziny w naszym kraju i na całym świecie, aby powstawało wiele Kościołów domowych, które będą przemieniać każde społeczeństwo i cywilizację…
IV Niedziela Adwentu Fiat Maryi, niech mi się stanie według słowa Twego, zaprasza nas do otwartości na Boże wezwanie, na natchnienia Ducha świętego, na pełnienie we wszystkim Bożej woli. 1. Dzisiaj w naszej parafii przeżywać będziemy spowiedź przedświąteczną od 15:00 do 19:00. Jako pomoc w przygotowaniu spowiedzi polecamy Rachunek Sumienia 2. W Czwartek Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. Msze Święte –…
III Niedziela Adwentu III niedziela Adwentu w Kościele nazywana jest Niedzielą „Gaudete”, czyli niedzielą radości. Nazwa tej niedzieli pochodzi od słów mszalnej antyfony na wejście: „Gaudete in Domino semper”, czyli „Radujcie się zawsze w Panu”. Teksty liturgii tej niedzieli przepełnione są radością z zapowiadanego przyjścia Chrystusa i z daru odkupienia, jakie przynosi. Dzisiaj w kolejną rocznicę ogłoszenia stanu wojennego w…
II Niedziela Adwentu 1. Decyzją Rządu Francuskiego otrzymaliśmy zgodę na publiczne sprawowanie Eucharystii niestety przy ciągłych ograniczeniach. Niemniej jednak wracamy do starego porządku godzin odprawianych Mszy Świętych: 8:30; 10:00; 11:30; 19:00.W ciągu tygodnia Msze Święte będą sprawowane o: 8:30 i 19:00. Przed każdą Mszą Świętą jest możliwość spowiedzi. 2. Od jutra powraca Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu. Od poniedziałku do piątku…
I Niedziela Adwentu 1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas świętego i radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia i na Paruzję Chrystusa przy końcu ludzkich dziejów. Nowy Rok liturgiczny, który zaczynamy, to także nowy, kolejny etap naszej osobistej historii zbawienia. Mijają dni, miesiące, lata. Który to już adwent w naszym życiu? Czy przez owo cykliczne, coroczne uobecnianie tamtego historycznego Adwentu nasze…
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 1. Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela roku liturgicznego i święto patronalne Akcji Katolickiej oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. „Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata to ostatnia z niedziel przed Adwentem, kończy rok liturgiczny. Ten „koniec” wybrzmiewa nie tylko w eschatologicznej tematyce: przypowieści o Sądzie Ostatecznym (EWANGELIA), zapowiedzianym zresztą przez proroka Ezechiela (PIERWSZE…
Światowy Dzień Ubogich 1.Obchodzimy dzisiaj w Kościele Światowy Dzień Ubogich. To dzień miłości i solidarności z cierpiącymi z powodu biedy i niedostatku. Pandemia nie pozwala na zorganizowanie wydarzeń z udziałem dużej liczby osób, ale jednocześnie stwarza okazję, aby dostrzec konkretnego człowieka z jego szczególnymi potrzebami. Jałmużnik Papieski, kard. Konrad Krajewski zauważa, że Jezus każdego dnia pomagał tym, których spotkał. Zaznacza,…
Kwarantanna 1. Decyzją Rządu Francuskiego w całym kraju wprowadzono ponownie na okres czterech tygodni „confinement”. Wobec powyższej decyzji nie możemy publicznie sprawować i przeżywać liturgii Eucharystii jak również innych sakramentów. Dlatego gorąco zachęcam aby za pomocą środków społecznego przekazu przeżywać w swoich domach coniedzielną liturgię Mszy Świętej. Jeśli chodzi o naszą parafię: - kościół będzie otwarty w każdy dzień od…
Uroczystość Wszystkich Świętych 1. Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką. 2. Dzisiejsza niedziela jest również dniem „Denier de l`Eglise”, czyli…
Uroczystość Wszystkich Świętych 1. W przyszłą Niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką. Gorąco zachęcam dzieci aby przy pomocy rodziców…
Światowy Dzień Misyjny 1. Przeżywamy dzisiaj Światowy Dzień Misyjny, który rozpoczyna Tydzień Misyjny. Tegoroczny Dzień Misyjny obchodzony jest pod hasłem „Od nawrócenia do misji”, nawiązującym do zachęty papieża Franciszka wzywającej do podejmowania inicjatyw duszpasterskich przepełnionych duchem misyjnym i stałą troską o misje. 2. W związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń sanitarnych w naszym mieście ograniczających swobodne poruszanie się w godzinach 21:00…
Tydzień Misyjny 1. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Światowy Dzień Misyjny, który rozpocznie Tydzień Misyjny. „Główną ideą Światowego Dnia Misyjnego, zwanego w Polsce Niedzielą Misyjną, jest przypomnienie każdemu wierzącemu, że jest odpowiedzialny za pomoc Kościołowi misyjnemu. O tym obowiązku przypomina co roku papież Franciszek. W tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Misyjny papież dużo uwagi poświęca osobom zakonnym z racji przeżywanego…
Dzień Papieski - "Totus Tuus" 1. Jak każdego roku, w przyszłą niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w całej Polsce oraz w środowiskach polonijnych, obchodzić będziemy Dzień Papieski. W tym roku, gdy przypada 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły, hasłem Dnia Papieskiego będą słowa biskupiego zawołania Jana Pawła II - "Totus Tuus" (Cały Twój). „Biskupie hasło „Totus Tuus” wyrażało…
Adoracja Najświętszego Sakramentu Świat zostanie zniszczony przez konsumpcję lub przemieniony przez adorację. Początek adoracji 28 września. Adoracja - poradnik 1. Obchodzimy dzisiaj „Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy”. Jako emigranci lub potomkowie emigrantów doskonale rozumiemy, co znaczy żyć z dala od Ojczyzny. Każdego dnia uświadamiamy sobie, jak bardzo potrzebujemy wspólnoty zwłaszcza tej, która jednoczy się w imię Pana Boga. Od niemalże…
Drodzy parafianie, drodzy przyjaciele! Pierwsza Komunia święta jest wielkim świętem chrześcijańskich rodzin. Zawsze tak było w naszej polskiej tradycji, która od tysiąca lat ukształtowała się na tej ziemi jako tradycja chrześcijańska. Rodzina zawsze była - i nadal pozostaje - tym ludzkim środowiskiem, pierwszym i podstawowym, do którego Bóg przychodzi przez wielkie sakramenty naszej wiary, poczynając od chrztu świętego. Małżonkowie, którzy…
Drodzy parafianie, drodzy przyjaciele! Od dzisiaj rozpoczynają się zapisy na katechezę, która będzie odbywać się w niedzielę przed Mszą Świętą o godzinie 10:30 w salkach parafialnych. Za tydzień zapraszamy serdecznie dzieci ze swoimi tornistrami szkolnymi. Na Mszy Świętej odbędzie się uroczyste błogosławieństwo dzieci i poświęcenie ich tornistrów. W następną niedzielę w Lyonie odbędzie się kolejny etap Tour de France dlatego…
Adoracja Najświętszego Sakramentu Świat zostanie zniszczony przez konsumpcję lub przemieniony przez adorację. Początek adoracji 28 września. Adoracja - poradnik Drodzy parafianie, drodzy przyjaciele! Trwają zapisy dzieci na katechezę, która będzie odbywać się w niedzielę przed Maszą Świętą o godzinie 10:30 w salkach parafialnych. Również Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Lyonie prowadzi zapisy do wszystkich klas szkoły podstawowej na…
Niedziela Trójcy Świętej Drodzy Parafianie, drodzy Przyjaciele! Pierwszy gest, jaki wykonujemy każdego dnia, to znak krzyża. O poranku bardziej lub mniej świadomie wyznajemy wiarę w Trójcę Świętą. To źródło naszej tożsamości jako chrześcijan od momentu naszego chrztu aż do końca naszych dni. Wiara w jednego Boga w trzech Osobach, który żyje doskonałą komunią miłości, wprowadza nas w tajemnice wiary. Uroczystość…
Niedziela Zesłania Ducha Świętego Z radością informujemy, że od dziś na nowo możemy odprawiać Eucharystię w naszym kościele. Robimy, co możemy, by Was przyjąć, zapewniając konieczne środki bezpieczeństwa. Powoli wracamy do zwyczajnego trybu działania parafii. Msza św. po polsku w niedzielę o 11.30. Pozostałe Msze niedzielne po francusku o 8.30, 10.00 i 19.00. Natomiast w tygodniu Msze św. o 8.30…
„Witajcie” Z radością informujemy, że od dziś na nowo możemy odprawiać Eucharystię w naszym kościele. Robimy, co możemy, by Was przyjąć, zapewniając konieczne środki bezpieczeństwa. Powoli wracamy do zwyczajnego trybu działania parafii. Msza św. po polsku w niedzielę o 11.30. Pozostałe Msze niedzielne po francusku o 8.30, 10.00 i 19.00. Natomiast w tygodniu Msze św. o 8.30 i o 19,…
„Nie lękajcie się!” Wielu z Was w ostatnim czasie dzieli się z nami swoimi radościami i trudnościami. Dziękujemy za zaufanie i bliskość, które pozwalają nam być prawdziwie żywą wspólnotą. Mimo trudności mogliśmy wspólnie przeżywać chwile modlitwy, Eucharystii, adoracji, uwielbienia, wideokonferencji. Narodziły się nowe projekty, które już przynoszą owoce (Good News, SOS TRINITE). Dziękujemy! Tydzień temu zaczęliśmy na nowo adorację Najświętszego…
Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem Drodzy parafianie, drodzy przyjaciele! Również nas jako Kościół dotykają skutki kryzysu sanitarnego. Naszym priorytetem w tym czasie jest być uczniem-misjonarzem. Tylko razem jesteśmy w stanie zapewnić jak najlepszą jakość świadczonej pomocy. W ostatnich miesiącach licznie dzieliliście się z potrzebującymi swoimi talentami i umiejętnościami. Dziękujemy! Robiliśmy, co w naszej mocy, by towarzyszyć Wam w transmisjach…
Drodzy parafianie, drodzy przyjaciele! Zawód, złość, frustracja, żal, niezrozumienie, niecierpliwość – te i inne uczucia mogą nam towarzyszyć w związku z decyzją rządzących o zawieszeniu celebracji i zgromadzeń religijnych aż do 2 czerwca. Mieliśmy nadzieję, że będziemy mogli się spotkać o wiele szybciej. Czas izolacji, w tym odcięcia od sakramentów, może męczyć nas wszystkich. W zakazie zgromadzeń religijnych widzimy słabość…
„Człowiek współczesny chętniej słucha świadków niż mistrzów. A jeśli słucha mistrzów, to dlatego, że są świadkami.” Drodzy parafianie, drodzy przyjaciele! Chyba wszystkim nam dłuży się już ten czas przymusowej izolacji. Mimo wszystko jesteśmy razem i tylko tak możemy tworzyć naszą wspólnotę parafialną. Dziękujemy za wasze zaangażowanie. W okresie wielkanocnym w czasie Mszy Świętej czytamy kolejne fragmenty Dziejów Apostolskich. Każdego dnia…
W pierwszą niedzielę po Wielkanocy obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego. Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna Kowalska. Chrystus powiedział do niej: „Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników”. Przeżyjmy razem Tydzień Miłosierdzia! Szczegóły każdego dnia na facebooku parafii Dobrej niedzieli dla wszystkich! W czasie kwarantanny kontynuujemy…
„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał!” (Łk 24,5-6). Niech święto Zmartwychwstania Pana będzie okazją do tego, by z naszej strony wybrzmiało kilka prostych słów. Na początek – DZIĘKUJEMY! Ciężko wymienić wszystko, ale najpierw jesteśmy Wam wdzięczni za to, że razem tworzymy parafię Świętej Trójcy w Lyonie. Także za proste gesty codziennej pomocy, uśmiech, pamięć i dobre…
Drodzy parafianie, drodzy przyjaciele! W tym roku będziemy przeżywać wyjątkowy Wielki Tydzień. Mamy nadzieję, że będziecie razem z nami. Z radością wejdźmy w niego razem! Przez cały tydzień możecie nam towarzyszyć. Chcemy razem kroczyć w stronę Wielkanocy. W czasie kwarantanny kontynuujemy dynamikę życia parafii w następujący sposób MODLITWA: Za pośrednictwem mediów społecznościowych (YOUTUBE, FACEBOOK) i przez stronę internetową (lyontrinite.com) możemy…
Drodzy parafianie, drodzy przyjaciele! - "Co słychać?" - „Dziękuję, u mnie w porządku, proszę księdza!” Dziękuję za Wasze odpowiedzi! Ostatnio dostaję od Was liczne wiadomości. Dzielicie się, co u Was słychać, gdy żyjecie oddzieleni, ale mimo wszystko nie samotni. Jesteście dla nas dużym wsparciem! Dziękuję za Wasze modlitwy, które pokazują i świadczą o sile naszej wspólnoty. Kwarantanna trwa już dwa…
Podczas kwarantanny parafia proponuje wydarzenia na żywo w których możecie uczestniczyć Drodzy parafianie, drodzy przyjaciele! Na początku Wielkiego Postu usłyszeliśmy Słowo: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Nasze czoła zostały naznaczone popiołem na znak pokuty w drodze ku Wielkiej Nocy. Tegoroczny Wielki Post jest szczególny – w związku z epidemią koronawirusa i doświadczeniem izolacji szczególnie zwracamy uwagę na kruchość życia…
Wielkimi krokami zbliżamy się do Wielkiego Postu. W tym tygodniu Środa Popielcowa. Msze św. 20 po polsku oraz o 8.30, 11.00 i o 19 po francusku. Zapraszamy na drogi krzyżowe w każdą środę Wielkiego Postu o 20. Po francusku w piątki o 15 i o 20. Odpowiedzialni za przygotowanie poszczególnych nabożeństw: 04.03 – grupa liturgiczna 11.03 – grupa uwielbieniowa Trinitatis…
Dziś I Niedziela Wielkiego Postu. Zapraszamy na drogi krzyżowe w każdą środę Wielkiego Postu o 20. Po dzisiejszej Mszy Św. zaśpiewamy Gorzkie Żale. Odpowiedzialni za przygotowanie poszczególnych nabożeństw: 04.03 – grupa liturgiczna 11.03 – grupa uwielbieniowa Trinitatis 18.03 – grupa biblijna 25.03 – dzieci 01.04 – katecheci 08.04 – zespół młodzieżowy Po niedzielnych Mszach Świętych będziemy śpiewać Gorzkie Żale. W…
Zgodnie z wytycznymi biskupa Lyonu z piątku, w związku z zagrożeniem wirusem w najbliższym czasie anulowane są wspólnotowe celebracje, spotkania wszystkich grup działających przy parafii, w tym katechezy dla dzieci. Biskup zachęca też do odmawiania każdego dnia 3 razy modlitwy „Zdrowaś Maryjo” w intencji ustania epidemii, za chorych i służbę zdrowia. Komunikat biskupa diecezji Lyon z zeszłego tygodnia: Drodzy diecezjanie, …
Dziękujemy ks. Pawłowi Rawskiemu za przewodniczenie Eucharystii i wygłoszone kazanie. Dziś w godz. od 15 do 20 będzie przedświąteczna spowiedź. Ostatnie roraty w przyszłą sobotę 21.12 o 6.30. Zachęcamy do licznego udziału! W Adwencie ważne jest otwarcie serc na innych ludzi. W parafii organizujemy zbiórkę dla dzieci i rodzin najbardziej potrzebujących. Zachęcamy do składania gier, zabawek, książek, płyt itp. w…
Roraty w każdą sobotę Adwentu o 6.30 (14.12 i 21.12). Po Mszy Św. zapraszamy wszystkich chętnych na kawę i poczęstunek do Sali św. Piotra pod kościołem. Chętni do pomocy w przygotowaniu i obsłudze mogą zgłaszać się do p. Justyny Campoy. W Adwencie ważne jest otwarcie serc na innych ludzi. W parafii organizujemy zbiórkę dla dzieci i rodzin najbardziej potrzebujących. Zachęcamy…
Dziś pierwsza niedziela Adwentu, początek nowego roku liturgicznego. Roraty w każdą sobotę o 6.30 (7.12, 14.12 i 21.12). Po Mszy Św. zapraszamy wszystkich chętnych na kawę i poczęstunek do Sali św. Piotra pod kościołem. Chętni do pomocy w przygotowaniu i obsłudze mogą zgłaszać się do p. Justyny Campoy. Dziś zbiórka do puszek na mikołajkowe prezenty dla dzieci. Pod kościołem będą…
Przeżywamy dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Za tydzień pierwsza niedziela Adwentu, początek nowego roku liturgicznego. Roraty w każdą sobotę adwentu o 6.30. Serdecznie witamy ks. infułata Stanisława Jeża, byłego rektora PMK we Francji. Dziękujemy za pomoc duszpasterską i życzliwość. Po Mszy Św. zapraszamy wszystkich chętnych na kawę i poczęstunek do Sali św. Piotra pod kościołem. Chcielibyśmy, żeby to się…
Co jakiś czas, raczej regularnie ktoś próbuje znów przepowiedzieć datę końca świata. Trudno nam żyć w nieznajomości tego szczególnego momentu, wolelibyśmy wiedzieć wcześniej. Z drugiej strony także kataklizmy i prześladowania, o który wciąż słyszymy, potwierdzają, że apokalipsa w wielu wymiarach praktycznie już dzieje się wokół nas. Rzeczywiście przyjdzie dzień “palący jak piec”, który spali wszystko to, co jest tylko budowlą…
« RADOŚĆ MISJI» Duch tego świata mówi nam, aby być jak wszyscy, zadowolić się tym, co przychodzi łatwo. W obliczu tego ludzkiego sposobu myślenia, „musimy ponownie odczuć, że potrzebujemy siebie nawzajem, że jesteśmy odpowiedzialni za innych i za świat” (Laudato si’, 229). Jest to odpowiedzialność, aby głosić orędzie Jezusa. Gdyż źródłem naszej radości jest „niewyczerpalne pragnienie ofiarowania miłosierdzia, będącego owocem…
« RADOŚĆ MISJI» Kongres NewPastoral, 8-10 listopada 2019. Dwa dni modlitwy, dzielenia, świadectwa w naszej parafii, zapraszamy. Zapisy https://www.weezevent.com/forum-newpastoral. Zapraszamy na spotkanie 9-10 listopada 2019. 2 dni modlitwy, dzielenia, świadectwa w naszej Parafii. Duch tego świata mówi nam, aby być jak wszyscy, zadowolić się tym, co przychodzi łatwo. W obliczu tego ludzkiego sposobu myślenia, „musimy ponownie odczuć, że potrzebujemy siebie…
Zbliża się listopadowy czas naszej refleksji nad przemijaniem. Doczesne drogi znajdują swój finał w tajemnicy śmierci, która staje się w Chrystusie bramą nowego życia. Przeżyjmy nadchodzące dni w duchu jedności ze wspólnotą świętych i zbawionych oraz na modlitwie za zmarłych oczekujących pełnego udziału w odkupieniu wysłużonym przez Syna Bożego. 1 Listopada Uroczystość Wszystkich Świętych (Msze sw. jak w każdą niedziele).…
Codziennie, przez cały miesiąc październik o godz. 18.30, zapraszamy na wspólną modlitwę różańcową oraz do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Październik jest w Kościele powszechnym nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Tradycyjne wypominki za zmarłych można składać w zakrystii. BĄDŹ NA BIEŻĄCO! Zapisz się na newsletter aby otrzymywać cotygodniowe Ogłoszenia Parafialne oraz informacje o wydarzeniach w Parafii. Wszystkich solenizantów i jubilatów zapewniamy…
W całej Polsce obchodzimy dzisiaj Dzień Papieski. Niosąc w sercach pamięć o św. Janie Pawle II, przyjacielu młodzieży, inicjatorze Światowych Dni Młodzieży, wielkim wychowawcy wielu pokoleń, pragniemy włączyć się w dzieło stypendialne Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Bóg zapłać za wszelkie ofiary złożone wolontariuszom fundacji. Zbiórka do puszek zaraz po mszy Świętej. W poniedziałek obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Polecamy panu Bogu…
Dziękujemy Panu Bogu za dar adoracji w naszej parafii, za waszą gorliwość i wierność Jezusowi. Zapraszamy do zapisów na rozpoczęty rok. Każdy może dołączyć do adoracji. Formularze znajdują się przy wyjściu z kościoła. Początek adoracji 1 października. Adoracja - poradnik W nowym roku duszpasterskim rozpoczynamy przygotowania do bierzmowania. Zapisy kandydatów przyjmujemy po Mszy świętej. Rozpoczynamy miesiąc modlitwy różańcowej. To szczególny…
Tak łatwo pomyśleć, że życie polega przede wszystkim na tym, żeby się w nim wygodnie ustawić. O tym krzyczą do nas reklamy, filmy, piosenki. Takim płaskim staje się często też nasze chrześcijaństwo. Wtedy spontanicznie poruszamy się w ten sposób, żeby jakiś przynajmniej względny “święty spokój” osiągnąć. I złościmy się, kiedy Bóg na niego nie pozwala, mówimy, że krzyżuje nam plany……
Odczytana dzisiaj Ewangelia zachęca nas do refleksji nad naszym stosunkiem do dóbr doczesnych. Prawdziwa wolność serca, którą proponuje i ofiarowuje nam Chrystus, pozwala nam bezpiecznie korzystać z ziemskich dóbr, nie zatracając jednocześnie wrażliwości na drugiego człowieka i sprawy duchowe. Dziękujemy Panu Bogu za dar adoracji w naszej parafii, za waszą gorliwość i wierność Jezusowi. Zapraszamy do zapisów na rozpoczęty rok.…
Ojciec będzie zawsze czekał, wypatrywał nas z daleka. To właśnie jego miłosierdzie: absolutna gorliwość w poszukiwaniu czegoś najcenniejszego, co mu się zgubiło, ukochanego syna, umiłowanej córki. Dziś 15 września na Mszy św. o godz. 11.30 zostaną poświęcone tornistry i przybory szkolne. Zapisy na katechezę w naszej parafii od godz. 10.30. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i…
Czerwiec to miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Dziękujemy Panu Bogu za dar Adoracji w naszej parafii, za liczne łaski, za odwagę, wierność i wytrwałość. W tym roku ponad 200 osob dzień i noc trwało z Jezusem na modlitwie. Podczas wakacji zapraszamy do Adoracji przez lipiec i sierpień od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 12.00 i 18.00-19.00. PORZĄDEK…
Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej: dziękujemy wszystkim którzy włączyli się w przygotowanie tej pięknej Uroczystości! Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało jest jednym z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. O godz. 11.30 - Uroczysta Msza św. połączona z Rocznicą I Komunii św. Zapraszamy na Procesję Eucharystyczną na godz. 11.00 a po niej na uroczystą Mszę Świętą na godz.…
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Bóg jest dobry, hojny i wielkoduszny ! Dziękujemy za wspaniały czas łaski, Zesłanie Ducha Świetego, I komunię Świętą dzieci, sakrament bierzmowania, wieczór uwielbienia! Niech Pan Bóg będzie uwielbiony! Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej: dziękujemy wszystkim którzy włączyli się w przygotowanie tej pięknej Uroczystości! Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże…
Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej: dziękujemy wszystkim którzy włączyli się w przygotowanie tej pięknej Uroczystości! Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało jest jednym z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. W przyszłą niedzielę 23 czerwca o godz. 11.30 - Uroczysta Msza św. połączona z Rocznicą I Komunii św. Zapraszamy na Procesję Eucharystyczną na godz. 11.00 a po niej na…
Wieczór Uwielbienia Duchu Święty przyjdź modlitwa, śpiew, Słowo Boże. Zapraszamy, zaproś kogoś i przyjdź! 8 czerwca godzina 20.15 Próba przed I Komunią św. po Mszy i 8 czerwca od godz. 13.30. Uroczystość I Komunii św. 9 czerwca na Mszy św. o godz. 11.30. Próba dla dzieci przeżywających rocznicę 16 czerwca po Mszy o godz. 11.30. Rocznica I Komunii św. w…
New Pastoral i Adoratorzy w Paray-le-Moniale 25-26 maja w Sanktuarium Serca Pana Jezusa polecamy rekolekcje naszych parafian. Pielgrzymka do Lourdes Polska Misja Katolicja we Francji organizuje od 29 maja do 01 czerwca 2019 r., 144. Pielgrzymkę do Lourdes. Przy zapisie zaliczka 50 euro. Szczegółowe informacje w biurze PMK tel. 01 75 57 01 50, e-mail: oraz w biurze parafialnym, tel.…
Pielgrzymka do Lourdes Polska Misja Katolicja we Francji organizuje od 29 maja do 01 czerwca 2019 r., 144. Pielgrzymkę do Lourdes. Przy zapisie zaliczka 50 euro. Szczegółowe informacje w biurze PMK tel. 01 75 57 01 50, e-mail: oraz w biurze parafialnym, tel. 01 55 35 32 25 lub na stronach internetowych www.mission-catholique-polonaise.pl i polskifr.fr. Zapraszamy. Wyjazd dzieci pierwszokomunijnych i…
Niedziela Dobrego Pasterza Słuchać, rozeznawać, żyć powołaniem Pana – to tytuł tegorocznego orędzia Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W czwartą Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, obchodzimy już po raz 55. W tym dniu wierni modlą się w intencji powołań do życia kapłańskiego, konsekrowanego i misyjnego. W Niedzielę Dobrego Pasterza rozpoczyna się też Tydzień Modlitw o…
Dziś w naszej parafii gościmy siostrę Rachelę, dominikankę, która przygotowuje się do wyjazdu na misje do Kamerunu. Dziękujemy za jej świadectwo i polecamy jej posługę. Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski w naszej parafii, dziękujemy za wspólną modlitwę za naszą Ojczyznę i Polaków! Królowo Polski - módl się za nami! Grupa Uwielbieniowa - przez modlitwę, wspólny śpiew oraz udział w życiu…
Chrystus Zmartwychwstał Prawdziwie Zmartwychwstał "Córko, kiedy przystępujesz do spowiedzi świętej, do tego źródła miłosierdzia Mojego, zawsze spływa na twoją duszę Moja krew i woda, która wyszła z serca Mojego, i uszlachetnia twą duszę. Za każdym razem, jak się zbliżasz do spowiedzi świętej, zanurzaj się cała w Moim miłosierdziu z wielką ufnością, abym mógł zlać na duszę twoją hojność swej łaski.…
Chrystus Zmartwychwstał Prawdziwie Zmartwychwstał NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 8.00 – Msza św. francusko – polska z procesją rezurekcyjną wokół kościoła (podczas procesji prosimy dziewczynki o sypanie kwiatków, a chłopców o dzwonienie) 10.00 – Msza św. po francusku 11.30 – Msza św. po polsku 19.00 – Msza św. po francusku PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 8.30 – Msza św. po francusku 11.00 – Msza św.…
Drodzy parafianie, przez okres Wielkiego Postu zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach. Drogi Krzyżowe w języku polskim w każdą środę o godz. 19.30. Gorzkie Żale po Mszy św. w niedzielę. Animacja Drogi Krzyżowej : 17 kwietnia – Katecheci NIEDZIELA PALMOWA – 14 KWIECIEŃ - DZIEŃ SPOWIEDZI OD GODZINY 15.00 DO 20.00 WIELKI CZWARTEK 20.00 – Msza św. francusko – polska WIELKI…
Drodzy parafianie, przez okres Wielkiego Postu zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach. Drogi Krzyżowe w języku polskim w każdą środę o godz. 19.30. Gorzkie Żale po Mszy św. w niedzielę. Animacja Drogi Krzyżowej : 10 kwietnia – Rodziny 17 kwietnia – Katecheci NIEDZIELA PALMOWA – 14 KWIECIEŃ - DZIEŃ SPOWIEDZI OD GODZINY 15.00 DO 20.00 WIELKI CZWARTEK 20.00 – Msza św.…
Drodzy parafianie, przez okres Wielkiego Postu zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach. Drogi Krzyżowe w języku polskim w każdą środę o godz. 19.30. Gorzkie Żale po Mszy św. w niedzielę. Animacja Drogi Krzyżowej : 3 kwietnia – Młodzież bierzmowana i przygotowująca się do Sakramentu 10 kwietnia – Rodziny 17 kwietnia – Katecheci Rekolekcje Małżeńskie z o. Ksawerym Świeża, a jednocześnie silna…
Dziś II Niedziela Wielkiego Postu. Zapraszamy na drogi krzyżowe w języku polskim w każdą środę Wielkiego Postu o 20. W tym tygodniu za przygotowanie odpowiedzialna jest grupa uwielbieniowa Trinitatis. Po francusku w piątki o 15 i o 20. Po dzisiejszej Mszy Św. zaśpiewamy Gorzkie Żale. Z okazji Dnia Kobiet składamy najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich Pań! W przyszłą niedzielę 15.03 Msza…
Drodzy parafianie, Pan Bóg zawiera przymierze z Abrahamem i w ten sposób związuje się obietnicą wierności. Na górze Tabor Bóg objawia swoją chwałę, do uczestnictwa w której zaprasza także nas. Jako uczniowie Chrystusa jesteśmy podobni do Abrahama jesteśmy ludźmi obietnicy. Trzeba tylko, abyśmy jak Abraham wyruszyli w drogę. Jeśli zaufamy Bogu i podążymy drogą, na którą On nas zaprasza, doświadczymy…
Przez okres Wielkiego Postu zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach. Drogi Krzyżowe w języku polskim w każdą środę o godz. 19.30. Gorzkie Żale po Mszy św. w niedzielę. Animacja Drogi Krzyżowej : 13 marca – Rada Parafialna 20 marca – Grupa Uwielbieniowa 27 marca – Rodzice z Dziećmi komunijnymi 3 kwietnia – Młodzież bierzmowana i przygotowująca się do Sakramentu. 10 kwietnia…
Środa Popielcowa. 6 marca Mszą św. w języku polskim o godz. 20.00 rozpoczniemy czas Wielkiego Postu. Już teraz zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach Drogi Krzyżowej w języku polskim w każdą środę o godz. 19.30 i Gorzkich Żalach po Mszy św. w niedzielę. Animacja Drogi Krzyżowej : 13 marca – Rada Parafialna 20 marca – Grupa Uwielbieniowa 27 marca – Rodzice…
Rekolekcje Małżeńskie z o. Ksawerym Świeża, a jednocześnie silna więź jest dla każdego małżeństwa osiągalna. Jest ona darem obiecanym przez Boga. Wymaga jednak tego, aby o nią dbać i troszczyć się. Z biegiem lat, w zwyczajnej codzienności, pod wpływem pojawiających się nieporozumień, konfliktów czy po prostu zabiegania tracimy umiejętność bycia razem, umiejętność rozmowy, pozwalając na stopniowe oddalanie się od siebie. …
O seksie i nie tylko - Rekolekcje Małżeńskie Świeża, a jednocześnie silna więź jest dla każdego małżeństwa osiągalna. Jest ona darem obiecanym przez Boga. Wymaga jednak tego, aby o nią dbać i troszczyć się. Z biegiem lat, w zwyczajnej codzienności, pod wpływem pojawiających się nieporozumień, konfliktów czy po prostu zabiegania tracimy umiejętność bycia razem, umiejętność rozmowy, pozwalając na stopniowe oddalanie…
„Wypłyń na głębię...” (Komentarz do czytań) Dzień chorego 11 lutego – Sakrament Chorych podczas Mszy św. : 8h30, 11h et 19h i możliwość spowiedzi od 18h – 19h. 144. EUROPEJSKA PIELGRZYMKA POLAKÓW DO LOURDES, 29 maja – 1 czerwca 2019, „W mocy Bożego Ducha”. INFORMACJE I ZAPISY: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +33 7 66 07 33 93. Adoracja i spowiedź. Codziennie od…
Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Żeby mówić prawdę, trzeba uzbroić się w miłość. (Komentarz do czytań) Wizyta duszpasterska – kolęda. Dziękujemy wszystkim Rodzinom, które przyjęły nas w swoich domach. Jesteśmy wdzięczni za spotkania, rozmowy i wszelkie uwagi. Dzień chorego 11 lutego – Sakrament Chorych podczas Mszy św. : 8h30, 11h et 19h i możliwość spowiedzi od…
“Pan Bóg potrzebuje zwykłych ludzi po to, by dokonać rzeczy niezwykłych” W dniu dzisiejszym kończymy akcję promocyjną drugiej serii Nepastoral. Od przyszłego tygodnia rozpoczynamy w naszych domach spotkania drugiej serii. Filmy będą dostępne dla gospodarzy od 28 stycznia (od wtorku). Po Mszy świętej, w kościele będzie spotkanie informacyjne. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane lub nawet zaciekawione projektem o pozostanie w kościele.…
Drodzy parafianie, zapraszamy do odwiedzenie i polubienia naszego profilu na Facebooku! Mojżesz wprowadza do ziemi obiecanej. Jezus do ziemi Bożych obietnic Przypominamy, że dla wszystkich chetnych do udziału w nowej edycji Newpastoral, za tydzień, 27 stycznia po mszy sw. w kosciele będzie spotkanie informacyjne i możliwość zapisów. Serdecznie zapraszamy. Newpastoral powstał jako odpowiedź na nakaz ewangelizacyjny, jaki jest skierowany dla…
Drodzy parafianie, zapraszamy do odwiedzenie i polubienia naszego profilu na Facebooku! On, będzie zawsze przy Niej a Ona będzie radością jego życia. Zakochany Bóg odnajduje swoją miłość... Przypominamy, że dla wszystkich chetnych do udziału w nowej edycji Newpastoral, za tydzień, 27 stycznia po mszy sw. w kosciele będzie spotkanie informacyjne i możliwość zapisów. Serdecznie zapraszamy. Newpastoral powstał jako odpowiedź na…
Drodzy parafianie, zapraszamy do odwiedzenie i polubienia naszego profilu na Facebooku! Jak zapewne niektórzy pamiętają rok temu został zainicjowany w naszej parafii nowy projekt, Wielkie Rekolekcje Parafialne. Dziś ponownie zapraszamy Was do Newpastoral, który jest otwarty dla wszystkich. Newpastoral powstał jako odpowiedź na nakaz ewangelizacyjny, jaki jest skierowany dla każdego chrześcijanina, nie tylko do duchownych. Projekt został nazwany rekolekcjami, abyśmy…
Drodzy parafianie, zapraszamy do odwiedzenie i polubienia naszego profilu na Facebooku! Uporczywe wołanie Jana Chrzciciela, obrazy, którymi się posługuje, i radykalizm jego świadectwa mogą stworzyć wrażenie, że nawrócenie jest czymś trudnym czy wręcz niewykonalnym. Tymczasem gdy ludzie pytają go, na czym konkretnie ma polegać przemiana życia, Jan Chrzciciel udziela prostych odpowiedzi. Jego polecenia są zdroworozsądkowe i nieprzekraczające ludzkich możliwości. Nawrócenie…
Drodzy parafianie, zapraszamy do odwiedzenie i polubienia naszego profilu na Facebooku! Kościół przypomina nam dzisiaj Świętą Rodzinę: Jezusa, Maryję i Józefa. W dobie powszechnego kryzysu życia rodzinnego potrzebujemy nie tylko wzorca, ale przede wszystkim wstawiennictwa i uzdrowienia. Dlatego modlimy się przez orędownictwo św. Józefa o odpowiedzialnych mężów i ojców, którzy potrafią powściągać własne ambicje i egoizm, aby służyć rodzinie. Prosimy…
Drodzy parafianie, zapraszamy do odwiedzenie i polubienia naszego profilu na Facebooku! Uporczywe wołanie Jana Chrzciciela, obrazy, którymi się posługuje, i radykalizm jego świadectwa mogą stworzyć wrażenie, że nawrócenie jest czymś trudnym czy wręcz niewykonalnym. Tymczasem gdy ludzie pytają go, na czym konkretnie ma polegać przemiana życia, Jan Chrzciciel udziela prostych odpowiedzi. Jego polecenia są zdroworozsądkowe i nieprzekraczające ludzkich możliwości. Nawrócenie…
Drodzy parafianie, zapraszamy do odwiedzenie i polubienia naszego profilu na Facebooku! Nie ma sytuacji bez wyjścia. Jeśli go nie widać, pokaże je Bóg. Bo zawsze jest wyjście. Dzisiejsza Liturgia Słowa mówi o nim aż w trzech sytuacjach. Izajasz mówi o wyjściu dla tych, którzy są pogrążeni w smutku. Jerozolima − zhańbiona niewiasta, porzucona przez męża, która straciła swe dzieci −…
Drodzy parafianie, zapraszamy do odwiedzenie i polubienia naszego profilu na Facebooku! I niedziela Adwentu W kontekście napawających trwogą zapowiedzi końca świata pojawia się wezwanie, by nabrać ducha i podnieść głowę. Nie ma w tym cienia żartu czy ironii. Wezwanie to wpisuje się w przesłanie Dobrej Nowiny, która w słabości odnajduje moc, w ciemności światło, a w śmierci życie. Zawsze będzie…
Drodzy parafianie, zapraszamy do odwiedzenie i polubienia naszego profilu na Facebooku! Msza św. za Ojczyznę o godz. 11.30. Po Eucharystii agapa z przyniesionych darów oraz spektakl zatytułowany „ Pociąg do wolności” – w rocznice 1oo - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jubileusz Parafii. W tym roku przeżywamy 60 lat istnienia naszej Parafii. Przygotowujemy się do uroczystości, którą będziemy świętować 9…
Drodzy parafianie, zapraszamy do odwiedzenie i polubienia naszego profilu na Facebooku! 11 listopada Msza św. za Ojczyznę o godz. 11.30. Po Eucharystii agapa z przyniesionych darów oraz spektakl zatytułowany „ Pociąg do wolności” – w rocznice 1oo - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Co czynić, aby nasze życie było udane? Słowo Boże podkreśla dziś znaczenie przykazań Bożych, a zwłaszcza przykazania…
Drodzy parafianie, zapraszamy do odwiedzenie i polubienia naszego profilu na Facebooku! Nie wiemy, jak długo niewidomy żebrak Bartymeusz siedział przy drodze, prosząc o jałmużnę. W pewnym sensie siedział tam całe życie i czekał na tego jedynego Przechodnia, gdyż dopiero spotkanie z Jezusem odmieniło jego los. Dopiero Ten, który przywrócił mu wzrok i obdarował go światłem, nadał jego życiu nowy wymiar.…
Drodzy parafianie, zapraszamy do odwiedzenie i polubienia naszego profilu na Facebooku! Ci, którzy decydują się podążać za Jezusem, nieuchronnie będą z Nim dzielić Jego mękę i krzyż, a więc pić z Jego kielicha. I nie jest to kwestią zaszczytów ani hierarchii w bliskości z Panem, gdyż droga przyjaźni z Chrystusem to droga służby, kto chce być pierwszym, niech będzie sługą…
Drodzy parafianie, zapraszamy do odwiedzenie i polubienia naszego profilu na Facebooku! Jezus w dzisiejszej Ewangelii pokazuje, że to nie bogactwo jest problemem. Nie dlatego bogaty z trudem może się przecisnąć przez bramę Królestwa Niebieskiego, ponieważ jest bogaty. Chodzi o serce. Dziś XVIII Dzień Papieski. Po Mszy św. możemy wesprzeć fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia zajmującą się pomocą materialną w formie stypendium…
Drodzy parafianie, Papież Franciszek prosi nas o codzienne odmawianie różańca w październiku „w intencji Kościoła, aby Najświętsza Maryja Panna i Michał Archanioł bronili go przed działaniem złego ducha, który atakuje i dzieli wspólnotę wierzących”. Różaniec w naszej parafii codziennie o godz. 18.30, zapraszamy. Maryja, króluje nad miastem, chroni i dodaje odwagi. Zapraszamy wszystkich Polaków, mieszkających w Lyonie i okolicach, do…
Drodzy parafianie, Maryja, króluje nad miastem, chroni i dodaje odwagi. Zapraszamy wszystkich Polaków, mieszkających w Lyonie i okolicach, do wzięcia udziału w Pielgrzymce do Bazyliki na Fourvière. Zapraszamy poczty sztandarowe, młodzież i dzieci oraz wszystkich, którzy chcą uczcić Matkę Najświętszą i modlić się w intencji naszej Ojczyzny w 100 rocznicę odzyskania Niepodległości.15h00 – Msza św. w Bazylice16h00 – Przejście procesyjne…
Drodzy parafianie, Kiedy Chrystus mówi Apostołom o czekającej Go męce, oni spierają się, który z nich jest ważniejszy. Pycha czyni z człowieka istotę bardzo słabą, egocentryczną, szukającą wygody, uciekającą od trudu i cierpienia. Jezus uczy, że prawdziwa wielkość człowieka polega na służbie, na oddaniu siebie Bogu. Aby otrzymać tę mądrość zstępującą z góry trzeba trwać na modlitwie i stać się…
Drodzy parafianie, Jakże trudno jest przyjąć Chrystusowe wezwanie do codziennego niesienia krzyża. Boimy się, że to ponad nasze siły, nie potrafimy zaufać i uwierzyć, że Pan nie pozostawia nas samym sobie. A przecież On nigdy nie prosi nas o coś, czego nie jesteśmy w stanie zrobić. Zaufajmy Bogu, naszemu Stwórcy, który naprawdę pragnie naszego dobra i szczęścia. On zna nas…
Drodzy parafianie, Nowa ewangelizacja jest teologicznym i duszpasterskim wyzwaniem współczesnego Kościoła. Termin ten, stworzony przez Jana Pawła II i użyty przez niego ponad trzysta razy w różnych przemówieniach, przypomina podstawowe powołanie Kościoła – działalność misyjną. Żeby ją prowadzić, konieczne jest autentyczne przeżywanie adoracji będącej połączeniem modlitwy i Eucharystii.Tylko taka ewangelizacja, która czerpie z adoracji eucharystycznej, przyniesie owoce wiary i tylko…
Drodzy parafianie, Adoracja leczy z samotności, w której stworzenie potrafi się zamknąć, nie znajdując nikogo, kto mógłby w pełni zaspokoić najszczytniejsze dążenia jego serca. Adorujący uznaje siebie za dziecko Boże, w ożywczej, nieskończenie bliskiej relacji z Bogiem, który uobecnia się w Eucharystii i objawia mu w Eucharystii swoją nieskończoną miłość. U stóp ołtarza czy tabernakulum człowieczeństwo znajduje wreszcie miejsce, w…
Drodzy parafianie, Tak często dajemy się oszukać szatanowi; ulegamy pokusie, by obarczać Boga odpowiedzialnością za śmierć, cierpienia i wszystkie nasze nieszczęścia. Księga Mądrości broni niewinności Boga jasną deklaracją: Bóg nie uczynił śmierci. Nie cieszy się ze zguby żyjących. Gdy przełożony synagogi, Jair, pełen nadziei szedł z Jezusem do umierającej córki, niektórzy mówili: Twoja córka umarła, nie trudź Nauczyciela. A Jezus…
Drodzy parafianie, Każda rodzina cieszy się z narodzin dziecka, które jest owocem miłości rodziców i darem Boga. Z każdym dzieckiem są związane plany i marzenia, że wyrośnie na wspaniałego człowieka i będzie dumą rodziny. Jan Chrzciciel nie przychodzi na świat, aby zrealizować rodzinne ambicje. On przychodzi, aby przygotować ludzkie serca na przyjęcie Mesjasza i zaświadczyć, że Jezus z Nazaretu jest…
Drodzy parafianie, Czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym, ale raczej czasem, który zyskujemy, aby nadać głęboko ludzki charakter naszym relacjom z innymi i naszemu życiu” (Dies Domini, 7). Nie ma takiej osoby, która nie musiałaby się zmagać z problemami na modlitwie. Nie mają ich tylko ci, którzy się wcale nie modlą. Nie czekaj więc na specjalną okazję, zacznij…
Drodzy parafianie, Dziękujemy Panu Bogu za dar Adoracji w naszej parafii, za liczne łaski, za odwagę, wierność i wytrwałość. W tym roku prawie 200 osob dzień i noc trwało z Jezusem na modlitwie. Podczas wakacji zapraszamy do Adoracji od 1 lipca do 16 września od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 12.00. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej: dziękujemy wszystkim którzy…
Drodzy parafianie, Uroczystość Bożego Ciała to święto całego Kościoła, który powstaje i gromadzi się podczas „łamania chleba”. W tym dniu (albo w następującą po nim niedzielę) ulicami miast przechodzą procesje eucharystyczne. W Polsce okna budynków znajdujących się na trasie procesji ozdabiane są symbolami eucharystycznymi, obrazami religijnymi i kwiatami. W niektórych częściach Włoch czy Ameryki Łacińskiej ulice, którymi przechodzi procesja Bożego…
Drodzy parafianie, Słowo Boże w uroczystość Trójcy Świętej przedstawia nam całą Trójcę Świętą: stąd w pierwszym czytaniu objawienie Ojca, w drugim objawienie Ducha, w Ewangelii – objawienie Syna. W tym roku słowo jest o wiele bardziej wymowne. Każe studiować historię. W Ewangelii Mateusz pokazuje Jezusa. Wprost ukazuje Jego ludzką historię. Nie wprost udowadnia, że to Bóg. W drugim czytaniu Paweł…
Drodzy parafianie, Bardzo serdecznie dziękujemy za modlitwę Pielgrzymom, którzy wzięli udział w spotkaniu Polonii w Lourdes z okazji 160 Rocznicy Objawień Maryi. Wieczór uwielbienia! W sobotę 19 maja zapraszamy do modlitwy w wieczór poprzedzający Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Początek czuwania o 20.15. Próba dzieci przeżywających rocznicę I Komunii św. w niedzielę 20 maja po Mszy św. o godz. 11.30. Katecheza…
Drodzy parafianie, Przygotowując się na Zesłanie Ducha Świętego módlmy się słowami Duchu Boży, Panie, który jesteś w moim sercu i w sercu Kościoła, Ty, który prowadzisz Kościół naprzód, kształtując go w różnorodności, przyjdź. Potrzebujemy Ciebie jak wody, aby żyć: zstąp na nas ponownie i naucz nas jedności, odnów nasze serca i naucz nas kochać tak, jak Ty nas kochasz, przebaczać,…
Drodzy parafianie, Królowa jest tylko jedna. Z okazji Święta 3 maja pragniemy polecać Naszą Ojczyznę, rodaków na emigracji i w kraju. Zapraszamy na Uroczystą Mszę Świętą w niedzielę 6 maja o godz. 11.30. Dziękujemy za udział w pielgrzymce w intencji powołań do Ars - miejsca, w którym proboszczem był św. Jan Maria Vianney. (Polecamy zdjęcia i film z pielgrzymki). Pielgrzymka…
Drodzy parafianie, 1 maja zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania w intencji powołań do Ars - miejsca, w którym proboszczem był św. Jan Maria Vianney. Na uczestników czeka 10 km wspólnego marszu, piknik, wspólna zabawa na świeżym powietrzu, animacje dla dzieci. Zapraszamy serdecznie Cały dzień spędzimy na słońcu, nie zapomnijmy o nakryciach głowy i wodzie do picia. Spodziewanych jest około 8 tys…
Drodzy parafianie, Władzę dostaje się nie po to, żeby z niej korzystać dla własnych uciech i komfortu życia, ale po to, aby służyć innym. Dobry wódz rezygnuje z siebie, swoich potrzeb i oddaje się na służbę aż po śmierć, aż do końca, zawsze przy swoim stadzie. Prawdziwy wódz, głowa rodziny, menadżer, kierownik, któremu została powierzona władza, bierze odpowiedzialność za tych,…
Drodzy parafianie, Dzieje Apostolskie opisują rozwój i wzrost młodego Kościoła. Rodzi się on ze śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz zesłania Ducha Świętego. Pierwszych dwanaście rozdziałów poświęconych jest historii Kościoła w Jerozolimie oraz misji Piotra. Widać w nich już, jak Dobra Nowina stopniowo przekracza granice Izraela, wychodząc ku poganom. Od rozdziału trzynastego uwaga Łukasza skupia się na św. Pawle, który staje…
Wielkanoc 2018 Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Łk 24, 5-6 Niech spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym będzie naszym zmartwychwstaniem. Niech odmienia nasze życie i przeobraża je w eksplozję miłości. Niech stanie się dla nas źródłem nadziei, a nadzieja siłą, aby radosne Alleluja rozbrzmiewało w naszych domach i wszędzie tam, gdzie Jezus nas posyła. Z wielkanocnym pozdrowieniem…
Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową, inaczej Niedzielą Męki Pańskiej. Rozpoczyna ona najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym - Wielki Tydzień. Drodzy parafianie, zbliżamy się do przeżywania najważniejszych dla naszej wiary tajemnic męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Chcemy się przygotować na te dni przez dzień spowiedzi, który będziemy przeżywać w Niedzielę Palmową 25 marca. RACHUNEK…
Drodzy parafianie, zbliżamy się do przeżywania najważniejszych dla naszej wiary tajemnic męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Chcemy się przygotować na te dni przez dzień spowiedzi, który będziemy przeżywać w Niedzielę Palmową 25 marca. RACHUNEK SUMIENIA PROPONOWANY, JAKO POMOC DLA DOROSŁYCH Modlitwa : Boże mój, ja wierzę w Ciebie, ufam Ci i chcę Cię miłować. Ty mnie widzisz, Ty mnie…
Drodzy parafianie, kiedy popełniamy grzech ale staniemy w prawdzie w związku ze swoim grzechem, to ten nasz grzech staje się dla nas drogą do poznania Boga, do odkrycia, że Bóg jest. Do doświadczenia kim On jest i to jest doświadczenie, które nas do Niego upodabnia. To jest właśnie 8 rozdział ewangelii św. Jana. Przyprowadzili kobietę schwytaną na cudzołóstwie i to…
Drodzy parafianie, dlaczego Rekolekcje dla małżeństw ? Z małżeństwem i dziećmi związana jest olbrzymia nadzieja na przyszłość, że jeśli zło będzie nas dosięgało, to zostanie przezwyciężone przez miłość i życie, które ta miłość daje. Dlatego tak ważna jest forma rekolekcji i ich przesłanie. Pierwsze jest takie, że warto dbać o swoje małżeństwo. Sakrament małżeństwa, popularnie zwany "ślubem kościelnym" nie oznacza…
Próba nie była potrzebna Bogu, który doskonale znał Abrahama i mu ufał. Próby potrzebował Abraham, by przekonać się, kim jest, ile jest w nim prawdziwej wiary. Ofiara Izaaka zapowiadała ofiarę Chrystusa. Zanim Jezus, nowy Izaak, znajdzie się na swojej górze Moria, na Golgocie, wspina się najpierw z uczniami na Górę Przemienienia. Chce pokazać, dokąd naprawdę zmierza. Dwie analogiczne historie o …
Jezus udając się na pustynię, by odbyć czterdziestodniowy post, prowadzony był przez Ducha Świętego. Mógł się oprzeć każdej pokusie szatańskiej, bo miał poczucie synowskiej więzi z Ojcem, której nie zdołał naruszyć zły duch. Nasza wielkopostna pokuta swoje motywy znajduje w wierze i w miłości do Boga. Nie może być pustym gestem ani czynnością niewolniczą, wymuszoną zewnętrznymi okolicznościami, choćby nawet świętymi.…
„Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (Mt 24, 12) Orędzie Franciszka na Wielki Post. „Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (Mt 24, 12) Drodzy Bracia i Siostry! Ponownie zbliża się Pascha Pana! Aby nas do niej przygotować, Boża Opatrzność daje nam każdego roku Wielki Post, „sakramentalny znak naszego nawrócenia”, który zapowiada i urzeczywistnia możliwość nawrócenia się do Pana…
Świat naznaczony jest chorobami, wypadkami, tragicznymi splotami wydarzeń. Nawet wiara nie zdoła uchronić nas przed doświadczeniem poważnych kryzysów. Jednak nam, którzyśmy usłyszeli Dobrą Nowinę i przyjęli jej moc, dane jest światło nadziei płynącej ze zmartwychwstania Chrystusa. To światło jest wszystkim niezbędne do życia, dlatego świadomi rozmiarów ludzkiego bólu i rozpaczy, jako chrześcijanie stawajmy się szafarzami nadziei, która podnosi i leczy…
W Starym Testamencie lud Izraela lękał się słuchać Boga na Horebie, dlatego Bóg powołał proroków, aby głosili Jego słowo. W Nowym zaś On sam przemawia do ludzkich serc przez swego Syna; wcielone Słowo. Jest to nowa nauka z mocą, głoszona przez Tego, który ma władzę, niosąca światło wolność uwięzionym w niewoli grzechu. Otwórzmy dziś na nią nasze serca, abyśmy mogli…
Drodzy parafianie, jestem przekonany, że wszyscy chcielibyśmy, by nasza parafia była wspólnotą żywą, dynamiczną, przyjazną i otwartą dla wszystkich. Chcielibyśmy też, by parafia rozwijała się, a nie zwijała, by kościół parafialny tętnił życiem, a nasze celebracje przyciągały rzesze ludzi poszukujących Boga. Stąd pomysł na Wielkie Rekolekcje Parafialne. Rozpoczynamy dziś czas łaski. Nie tylko dla niektórych, dla najbardziej zaangażowanych, ale dla…
Drodzy parafianie, dziś ostatni etap przygotowań do naszych Wielkich Parafialnych Rekolekcji w małych grupach domowych. Dziękujemy wszystkim już zapisanym gospodarzom. Ciągle jeszcze można się zarejestrować jako gospodarz lub uczestnik małej grupy. Cieszymy się, że tak wielu parafian odpowiedziało na nasz apel i zgłosiło się do udziału w spotkaniach. Mamy nadzieję, że uda nam się osiągnąć zamierzoną liczbę 70 grup w…
Drodzy parafianie, to już trzeci tydzień przygotowań do rozpoczęcia naszych pierwszych wielkich parafialnych rekolekcji w małych grupach domowych. Dziękujemy wszystkim zarejestrowanym gospodarzom, gotowym do przyjęcia grup i udziału w projekcie. Przypominamy, że każdy może zostać gospodarzem, wymagane jest jedynie zapisanie się w parafii. Zachęcamy młodzież do udziału w projekcie. Wszystkie materiały będą dostępne na nośnikach mobilnych! Dziś publikujemy listę 10.…
 WIELKIE REKOLEKCJE PARAFIALNE Przypominamy, że przygotowujemy się do przeżycia w tym roku wielkich domowych rekolekcji parafialnych. Trwają zapisy gospodarzy małych grup. Liczymy na 70 małych grup. Każdy może zostać gospodarzem. Wystarczy zaprosić do siebie kilka osób (reguła dwóch przyjaciół), a nasza ekipa dostarczy komplet potrzebnych materiałów (filmy i teksty). Są to spotkania otwarte dla wszystkich, bez względu na przekonania czy…
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie (Łk 21,36). Gdyby dosłownie tłumaczyć ten tekst z greki to trzeba by przetłumaczyć: “czuwajcie w każdym czasie modląc się”. Idzie o to, że formą czuwania dla chrześcijanina jest modlitwa. To nie jest określenie: czuwa to znaczy nie śpi, i od czasu do czasu się pomodli, jak go coś przestraszy. Chrześcijanin czuwa w…
Światowy Dzień Ubogich. Po przejściu ziemskiej pielgrzymki Bóg będzie nas sądził z wykorzystania darów. On oczekuje od nas twórczego podzielenia się tym, co od Niego otrzymaliśmy. Są to zdolności, szanse i miejsca, w które są dla nas sposobnością do czynienia dobro. Nie jest zły ten, kto ma mało, ale ten, kto niczym się nie dzieli. Nasze obdarowanie jest zawsze wyjątkowe,…
Biada duszy, w której nie mieszka Chrystus. Jak niegdyś Bóg, zagniewany na Żydów, wydał Jeruzalem na pastwę nieprzyjaciół, i panowali nad nimi ich wrogowie, nie pozwalając na obchodzenie świąt ani składanie ofiar, tak też zagniewany na duszę z powodu przekraczania przykazań, oddaje ją w ręce nieprzyjaciół, którzy nakłoniwszy do złego, pustoszą ją doszczętnie. Podobnie jak dom, jeśli nie mieszka w…
II niedziela Adwentu. Przygotowujemy się w naszej parafii do wspólnego przeżycia wielkich parafialnych rekolekcji, ale tym razem nie w kościele, tylko w domach. Zapraszamy wszystkich parafian, by zostali „gospodarzami” małych grup i zaprosili do siebie kilka osób spośród swoich przyjaciół, sąsiadów czy znajomych na cotygodniowe, trwające około półtorej godziny spotkania. Spotkania prowadzone będą w oparciu o krótkie filmy przedstawiające świadectwa…

LICZY SIĘ KAŻDY GEST

Pan Bóg jest bardzo hojny dla nas, dziękujemy mu za Was i Wasze wsparcie, które pozwala nam rozwijać działalność naszej parafii.