Zwiastowanie Pańskiego (Duchowa Adopcja)

25 marzec 2019

Na dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem obchodzimy uroczy­stość Zwiastowania Pańskiego — Święto Wcielenia Bożego Słowa. Ma­ryja przyjmując Boże Słowo stała się pokorną. Służebnicą, Nową Ewą, która przez posłuszeństwo jest Matką nowej ludzkości.

Na czym polega duchowa adopcja dziecka poczętego?
Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej (Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) oraz krótkiej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitw można dołączyć dowolnie wybrane dobre postanowienia.

Zachęcamy do przyłączenia do duchowej adopcji.

 

 

LICZY SIĘ KAŻDY GEST

Pan Bóg jest bardzo hojny dla nas, dziękujemy mu za Was i Wasze wsparcie, które pozwala nam rozwijać działalność naszej parafii.