Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy w PMK

26 wrzesień 2021

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Z tej okazji Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji skierował do nas kilka słów:

„Jako emigranci lub potomkowie emigrantów, my Polacy żyjący we Francji rozumiemy, może lepiej niż inni, co znaczy zaczynać niejako swoje życie od nowa, daleko od Ojczyzny. Od niemalże 200 lat w historię posiej emigracji we Francji wpisuje się duszpasterstwo polskiej Misji Katolickiej. Aby ta działalność mogła być dalej kontynuowana potrzebne są środki materialne. Dalego w niedzielę 26 września we wszystkich wspólnotach polonijnych zostanie zebrana specjalna składka na potrzeby związane z koordynacją polskiego duszpasterstwa emigracyjnego we Francji. Za waszą ofiarność na ten cel z góry serdecznie dziękuję. Do ofiary materialnej dołączmy modlitwę za prześladowanych, ale również i za nas, byśmy w osobach migrantów umieli rozpoznać oblicze przychodzącego Chrystusa. 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Rodaków i zapewniam o mojej pamięci w modlitwie. Szczęść Boże!

Ks. Bogusław Brzyś, Rektor

LICZY SIĘ KAŻDY GEST

Pan Bóg jest bardzo hojny dla nas, dziękujemy mu za Was i Wasze wsparcie, które pozwala nam rozwijać działalność naszej parafii.