Inauguracja Tryptyku 2022

12 czerwiec 2022

W święto Trójcy Świętej zainaugurujemy nasz wielki projekt parafialny.

 

Tego dnia czeka nas wielkie wydarzenie związane z inauguracją obrazów ołtarzowych, które po raz pierwszy zobaczymy już w komplecie. Ponieważ jest to wyjątkowe wydarzenie dla naszej parafii, tego dnia chcemy zjednoczyć całą naszą Wspólnotę na jednej Mszy Świętej o godz. 10.30, sprawowaną pod przewodnictwem Ks. Bpa. Olivier Jacques Marie de Germay.

Z tego powodu nie będzie Mszy Świętej o 11.30. 

 

Dziękujemy za wasze ofiary. Aby wesprzeć projekt - oto link. 

 

Jak możemy mówić o Bogu dziś? Obraz mówi lepiej niż długa przemowa.
Ten odważny projekt misyjny zaprasza dziś ludzi, bliskich lub dalekich od Boga i Kościoła, do podjęcia dialogu z Trójcą. Tryptyk przedstawia sceny biblijne przeniesione do naszych czasów, aby dać świadectwo o tym, jak Bóg wchodzi w historię dzisiejszego świata. Kiedy Święta Trójca objawiała się ludziom, czyniła to przez wydarzenia (słowa i czyny). 

 

Co przedstawia?

 

Chrystus na krzyżu, wraz z Ojcem i Duchem Świętym, dominuje nad miastem. Poznajemy Lyon, przez jego charakterystycze krajobrazy: nabrzeże Saône, Katedra Św. Jana... Po obu stronach Chrystusa kohorta świętych, niebiańskich i ziemskich, czci Trójcę – jedynego Boga w trzech osobach.
Zauważamy również, że ten trynitarny Bóg został umieszczony pośrodku postaci naszych czasów, co zawsze było tradycyjną praktyką malarską na przestrzeni wieków. Co więcej, wielu parafian pozowało malarzowi. Widok nas, tak namalowanych obok Chrystusa i Jego niebieskiego dworu, przypomina nam jego słowa: „Królestwo Boże jest pośród was”.
Na lewym końcu tego imponującego krajobrazu, w małym pokoju, Abrahama i Sarę odwiedzają trzej promieniejący światłem aniołowie, którzy przybyli, aby ogłosić rychłe narodziny Izaaka. W tych obiecujących życie aniołach Tradycja Kościoła zawsze widziała symbol samej Trójcy.
Po zamknięciu okiennic ukazują się trzy obrazy:
- Chrzest Chrystusa udzielony przez św. Jana Chrzciciela
- Przemienienie Chrystusa w obecności Mojżesza i Eliasza, na górze Tabor
- Zwiastowanie NMP

 

Jak wpisuje się w historię naszej wspólnoty ?

 

To świadectwo: Bóg obecny w naszej historii wczoraj, dziś i na wieki. To owoc modlitwy i adoracji. Wszystko w kolorze i świetle: chcemy zobaczyć Trójcę i kontemplować Jej chwałę. Niech przyciągnie tych, którzy są blisko i tych, którzy są daleko. Daleko poza naszą parafią i naszym miastem. Jezus powiedział: „Ja jestem światłością świata”… „wy jesteście światłem świata”, ten projekt ewangelizacyjny chce odpowiedzieć na potrzebę Kościoła, który otwiera swe podwoje do życia radością Ewangelii, by jaśnieć światłem Chrystusa w duchu braterstwa i misji. Ten projekt, wykonany przez malarza Bruno DESROCHE, zostanie zainaugurowany w Uroczystości Trójcy Świętej 12 czerwcu 2022 roku.

 

Zapraszamy do wsparcia projektu i dziękujemy za wasze ofiary.

 

https://fr.aleteia.org/2021/05/29/a-lyon-on-peint-encore-des-retables/

https://rcf.fr/la-matinale/un-retable-de-la-trinite-vocation-missionnaire-inaugure-lyon

LICZY SIĘ KAŻDY GEST

Pan Bóg jest bardzo hojny dla nas, dziękujemy mu za Was i Wasze wsparcie, które pozwala nam rozwijać działalność naszej parafii.