Adoracja Najświętszego Sakramentu 2021

01 październik 2021

Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszym Kościele

Drodzy parafianie,

Adoracja leczy z samotności, w której stworzenie potrafi się zamknąć, nie znajdując nikogo, kto mógłby w pełni zaspokoić najszczytniejsze dążenia jego serca. Adorujący uznaje siebie za dziecko Boże, w ożywczej, nieskończenie bliskiej relacji z Bogiem, który uobecnia się w Eucharystii i objawia mu w Eucharystii swoją nieskończoną miłość. U stóp ołtarza czy tabernakulum człowieczeństwo znajduje wreszcie miejsce, w którym może spotkać się z Bogiem, to tam objawia się nieskończona Miłość Boga zachęcająca stworzenie, by oddając pokłon, całkowicie Mu się powierzyło. (Benedykt XVI)

Świat zostanie zniszczony przez konsumpcję lub przemieniony przez adorację

Dziękujemy Panu Bogu za dar adoracji w naszej parafii, za waszą gorliwość i wierność Jezusowi. Zapraszamy do zapisów na rozpoczęty rok. Formularze znajdziecie przy wyjściu z kościoła. Początek adoracji 1 października. 

LICZY SIĘ KAŻDY GEST

Pan Bóg jest bardzo hojny dla nas, dziękujemy mu za Was i Wasze wsparcie, które pozwala nam rozwijać działalność naszej parafii.