Uroczystość Wszystkich Świętych

1 listopad 2021

Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina prawdę o wspólnocie Kościoła, obejmującej świętych w niebie, pokutujących w czyśćcu i żyjących jeszcze na ziemi. Wśród tych trzech stanów Kościoła dokonuje się, poprzez modlitwę, pamięć czy ofiarę, ciągła wymiana dóbr duchowych. W tej łączności (komunii) wyraża się świętych obcowanie. 

Od południa Dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny (może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące). Warunki zyskania odpustu są następujące: pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy, odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, dowolnej modlitwy w intencjach Ojca św., stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św. W dniach 1-8 listopada można także pozyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza pod wyżej wymienionymi warunkami. 

Msze św.: 11.30 w j. polskim, 8.30, 10.00, 18.00 w j. francuskim.

Święto Odzyskania Niepodległości

14 listopad 2021
  • 11.30 - 12.30

Z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 11 listopada pragniemy polecać Naszą Ojczyznę, rodaków na emigracji i w kraju. Zapraszamy na Uroczystą Mszę Świętą w niedzielę 14 listopada o godz. 11.30. 

11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków. Państwo polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata. Z tej dziejowej próby nasz naród wyszedł zwycięsko dzięki tym, którzy pozostali nieugięci. Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa, nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej oraz w codziennym trwaniu polskich rodzin. Dokonało się również dlatego, że ludzie reprezentujący różne obozy, lewicy niepodległościowej, narodowy, ludowy, potrafili się porozumieć w sprawach najważniejszych.

 

Inauguracja Tryptyku Trójcy Świętej 2022

12 czerwiec 2022
W święto Trójcy Świętej zainaugurujemy nasz wielki projekt parafialny.

Jak możemy mówić o Bogu dziś? Obraz mówi lepiej niż długa przemowa.
Ten odważny projekt misyjny zaprasza dziś ludzi, bliskich lub dalekich od Boga i Kościoła, do podjęcia dialogu z Trójcą. Tryptyk przedstawia sceny biblijne przeniesione do naszych czasów, aby dać świadectwo o tym, jak Bóg wchodzi w historię dzisiejszego świata. Kiedy Święta Trójca objawiała się ludziom, czyniła to przez wydarzenia (słowa i czyny). 

Co przedstawia?

Chrystus na krzyżu, wraz z Ojcem i Duchem Świętym, dominuje nad miastem. Poznajemy Lyon, przez jego charakterystycze krajobrazy: nabrzeże Saône, Katedra Św. Jana... Po obu stronach Chrystusa kohorta świętych, niebiańskich i ziemskich, czci Trójcę – jedynego Boga w trzech osobach.
Zauważamy również, że ten trynitarny Bóg został umieszczony pośrodku postaci naszych czasów, co zawsze było tradycyjną praktyką malarską na przestrzeni wieków. Co więcej, wielu parafian pozowało malarzowi. Widok nas, tak namalowanych obok Chrystusa i Jego niebieskiego dworu, przypomina nam jego słowa: „Królestwo Boże jest pośród was”.
Na lewym końcu tego imponującego krajobrazu, w małym pokoju, Abrahama i Sarę odwiedzają trzej promieniejący światłem aniołowie, którzy przybyli, aby ogłosić rychłe narodziny Izaaka. W tych obiecujących życie aniołach Tradycja Kościoła zawsze widziała symbol samej Trójcy.
Po zamknięciu okiennic ukazują się trzy obrazy:
- Chrzest Chrystusa udzielony przez św. Jana Chrzciciela
- Przemienienie Chrystusa w obecności Mojżesza i Eliasza, na górze Tabor
- Zwiastowanie NMP 

Jak wpisuje się w historię naszej wspólnoty ?

To świadectwo: Bóg obecny w naszej historii wczoraj, dziś i na wieki. To owoc modlitwy i adoracji. Wszystko w kolorze i świetle: chcemy zobaczyć Trójcę i kontemplować Jej chwałę. Niech przyciągnie tych, którzy są blisko i tych, którzy są daleko. Daleko poza naszą parafią i naszym miastem. Jezus powiedział: „Ja jestem światłością świata”… „wy jesteście światłem świata”, ten projekt ewangelizacyjny chce odpowiedzieć na potrzebę Kościoła, który otwiera swe podwoje do życia radością Ewangelii, by jaśnieć światłem Chrystusa w duchu braterstwa i misji. Ten projekt, wykonany przez malarza Bruno DESROCHE, zostanie zainaugurowany w Uroczystości Trójcy Świętej 12 czerwcu 2022 roku.

Zapraszamy do wsparcia projektu i dziękujemy za wasze ofiary.

LICZY SIĘ KAŻDY GEST

Pan Bóg jest bardzo hojny dla nas, dziękujemy mu za Was i Wasze wsparcie, które pozwala nam rozwijać działalność naszej parafii.