Adoracja w kościele - codziennie od poniedziałku do piątku od 9.00 do 23.00

 

Siła i wsparcie

 

Zatrzymać się z Nim i jak umiłowany uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J 13, 25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim «sztuką modlitwy», jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie!” (św. Jan Paweł II) 

 

Nie czekaj na ochotę

 

Czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym, ale raczej czasem, który zyskujemy, aby nadać głęboko ludzki charakter naszym relacjom z innymi i naszemu życiu” (Dies Domini, 7). Nie ma takiej osoby, która nie musiałaby się zmagać z problemami na modlitwie. Nie mają ich tylko ci, którzy się wcale nie modlą. Nie czekaj więc na specjalną okazję, zacznij już dziś. 

 

Najważniejsza godzina tygodnia

 

  • Czasem poukładania myśli z całego tygodnia
  • Źródłem inspiracji
  • Potwierdzeniem słuszności moich działań
  • Oddaniem Bogu myśli, działań, starań
  • Bezpieczną przystanią
  • Poszukiwaniem pomocy
  • Układaniem planu na najbliższe dni
  • Możliwością przewartościowania zdarzeń, potrzeb, itp., (okazuje się, że pewne troski i kłopoty nagle stają się bardzo malutkie i nieważne)
  • Najważniejszą godziną w tygodniu

 

 

Świat zostanie zniszczony przez konsumpcję lub przemieniony przez adorację.

 

 

Dziękujemy Panu Bogu za dar adoracji w naszej parafii, za waszą gorliwość i wierność Jezusowi.

LICZY SIĘ KAŻDY GEST

Pan Bóg jest bardzo hojny dla nas, dziękujemy mu za Was i Wasze wsparcie, które pozwala nam rozwijać działalność naszej parafii.